Kontakt oss 09:00-15:00, Man-Fre
Tel: 239 66 699 Email: info@bikemember.no
Menu image

Hva skjedde med Falck Sykkelregister?

Falck Sykkelregister (også kalt Falk sykkelregister eller Falken sykkelregister) ble stiftet av Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) som et nasjonalt sykkelregister i 1993. Fra den gang og helt frem til 2017, eksisterte det kun ett nasjonalt og FG-godkjent sykkelregister i Norge. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (nyere kalt FG Skadeteknikk) sertifiserte Falck Sykkelregister som forsikringsgodkjent på bakgrunn av statistikk som tilsier at sykkelregistre og smarte oblater reduserer antallet stjålne sykler i året. Slik banet sykkelregisteret vei for nye FG-godkjente sykkelregistre, som BikeMember, i framtiden.

I 2017 ønsket konsernet i Falck å avskaffe forretningsområder som ikke var anset som nøkkelområder, og samme året ble dermed Falck sykkelregister solgt til Securmark. Opp igjennom årene hadde Falck Sykkelregister sitt IT-system, som håndterte hele prosessen for sykkelregistrering, blitt utdatert. For at systemet skulle få opprettholde statusen sin som et FG-godkjent sykkelregister, så måtte Securmark lage et helt nytt system i 2018 for å oppnå sertifisering av det nye sykkelregisteret fra FG Skadeteknikk.

 

En moderne etterfølger av Falck Sykkelregister: BikeMember

Da Falck valgte å selge sykkelregisteret sitt i 2017, ble det mulig for andre aktører for sykkelregistrering å bli FG-godkjent. I juli samme året ble BikeMember AS opprettet som et nytt sykkelregister. Stifteren av BikeMember har tidligere jobbet som økonomisjef i Falck Redning, og med god kjennskap til det gamle sykkelregisteret, opprettet han et konkurrerende sykkelregister mot Securmark. BikeMember skulle være en moderne etterfølger av Falck Sykkelregister, men med fokus på et nyere, bedre og mer brukervennlig digitalt system.

Denne visjonen mener vi at vi har lyktes med, og er synlig gjennom nettsiden vår i dag. Allikevel jobber vi kontinuerlig med å forbedre oss og nettsiden vår. Vi ønsker blant annet at det skal være enklest og tryggest mulig å registrere sykkelen sin og oppsøke sykkeleiere ved behov. Dette er nok en god grunn til at vi ble det første sykkelregisteret som fikk IT-platformen vår FG-godkjent i 2017. Av de nåværende sykkelregistrene i Norge, er BikeMember derfor det eldste FG-godkjente sykkelregisteret i dag.

 

En tidslinje – Fra Falck Sykkelregister og til i dag

Herunder presenteres en oversikt over de store hendelsene siden Falck Sykkelregister ble stiftet i 1993. Fra april 2022, er vi en av tre FG-godkjente sykkelregistre i Norge, inkludert Solid Sykkelregister og NAF Sykkelregister.

 

Tidslinje Sykkelregistre - Bikemember

Priser Kjøp Nå