Rabatter

Rabatter fra forsikringsselskaper

Her er en oversikt over hvilke rabatter de ulike forsikringsselskapene gir om sykkelen din er registrert i et FG godkjent sykkelregister som BikeMember.

Forsikringsselskapene endrer av og til sine rabattordninger.Om sykkelen er registrert innen endringens start, så er den fortsatt gyldig innenfor din forsikringsperiode, som typisk er ett år.

BikeMember oppdaterer løpende nedenstående oversikt, men vi anbefaler likevel at du dobbeltsjekker med ditt forsikringsselskap.

BikeMember kan ikke gjøres ansvarlig for feil i nedenstående oversikt.

Forsikringsselskap Rabatter
If If anbefaler å registrere sykkelen, men gir for tiden ikke noen reduksjon av egenandel ved å registrere sykkelen i et FG godkjent Sykkelregister slik som BikeMember
Gjensidige Gir ikke egenandelsreduksjon, men redusert årspremie ved registrering i et FG godkjent Sykkelregister slik som BikeMember
Eika Reduksjon av egenandel fra 3.000 kroner til 1.500 kroner
DnB, Tryg, Storebrand, Codan forsikring, Sparebank1, Frende, Vardia, Troll, Klp og Nemi Reduksjon av egenandel på 2.000 kroner
Utdanningsforbundet.no Reduksjon av egenandel fra 2.000 kroner til 0 kroner
Norsk Sykepleierforbund (NSF) Reduksjon av egenandel fra 3.000 kroner til 2.000 kroner
Nito Reduksjon av egenandel fra 2.000 kroner til 1.000 kroner