Rabatter forsikringsselskaper

Rabatter forsikringsselskaper

Nedenfor er en oversikt over hvilke rabatter de ulike forsikringsselskapene gir om sykkelen din er registrert i et FG godkjent sykkelregister som BikeMember.

Forsikringsselskapene endrer av og til deres rabattordning. Om sykkelen er registrert innen endringens start, så er den fortsatt gyldig for din forsikringsperiode, som typisk er et år.

BikeMember oppdaterer løpende nedenstående oversikt, men vi anbefaler allikevel at du dobbeltsjekker med ditt forsikringsselskap. BikeMember kan ikke gjøres ansvarlig for feil i nedenstående oversikt.

Forsikringsselskap

Rabatter

If

Reduksjon av egenandel på 2000 kroner. For spesielt kostbare sykler kan du kjøpe en egen sykkelforsikring i tillegg. Her er det i tillegg krav om at sykkelen skal være registrert i et FG godkjent Sykkelregister slik som BikeMember

Gjensidige

Gir ikke egenandelsreduksjon, men redusert årspremie ved registrering i et FG godkjent Sykkelregister slik som BikeMember

Eika

Reduksjon av egenandel på 50% (1500 kroner)

DnB, Tryg, Storebrand, Codan forsikring, Sparebank1, Frende, Vardia, Troll, Klp og Nemi

Reduksjon av egenandel på 2000 kroner.